Synonymer til øke verdiendyrke opp

dyrke opp, adle, bearbeide, forbedre, foredle, forfine, forskjønne, heve, høyne, kultivere, lutre, løfte, raffinere, rense, utvikle, videreutvikle, bane, bryte, fli, frigjøre, greie, legge under plogen, ordne, pynte, re, rydde, sanere, skuffe