Synonymer til øke verdienforedle

foredle, adle, bearbeide, dyrke opp, forbedre, forfine, forskjønne, heve, høyne, kultivere, lutre, løfte, raffinere, rense, utvikle, videreutvikle, arrangere, behandle, dyrke, elte, endre, fikse (muntlig mening), forandre, forme, gjøre ferdig, klargjøre, kna, omarbeide, pleie, preparere, pynte, redigere, renskrive, rette (opp), slipe, stelle, utbedre, vaske