Synonymer til øke verdienforfine

forfine, adle, bearbeide, dyrke opp, forbedre, foredle, forskjønne, heve, høyne, kultivere, lutre, løfte, raffinere, rense, utvikle, videreutvikle, arrangere, behandle, dyrke, elte, endre, fikse (muntlig mening), forandre, forme, gjøre ferdig, klargjøre, kna, omarbeide, pleie, preparere, pynte, redigere, renskrive, rette (opp), slipe, stelle, utbedre, vaske