Synonymer til øke verdienheve

heve, adle, bearbeide, dyrke opp, forbedre, foredle, forfine, forskjønne, høyne, kultivere, lutre, løfte, raffinere, rense, utvikle, videreutvikle, avgjøre, avrunde, avslutte, avvende, avvikle, besegle, bli ferdig med, bringe i havn, bringe til ende, bringe til opphør, fullbyrde, fullende, få fra hånden, gjøre en ende på, gjøre ferdig, gjøre opp, krone, legge siste hånd på, likvidere, nedlegge, oppløse, ordne, runde av, slutte, stanseheve, bevege seg oppover, blåse bort, elevere, fly, klatre, lette, miste tyngde, stige, sveve, sveve avgårde, ta avheve, blåse opp, ekspandere, ese, forstørre, svelle, svulme, trutne, utvide, vokse, øke, øke volumet