Synonymer til øke verdienløfte

løfte, adle, bearbeide, dyrke opp, forbedre, foredle, forfine, forskjønne, heve, høyne, kultivere, lutre, raffinere, rense, utvikle, videreutvikle, avtale, beslutning, bestemmelse, ed, enighet, forbund, forlik, forpliktelse, klausul, kompromiss, kontrakt, overenskomstløfte, bevege seg oppover, blåse bort, elevere, fly, klatre, lette, miste tyngde, stige, sveve, sveve avgårde, ta av