Synonymer til øke verdienlutre

lutre, adle, bearbeide, dyrke opp, forbedre, foredle, forfine, forskjønne, heve, høyne, kultivere, løfte, raffinere, rense, utvikle, videreutvikle, bade, desinfisere, dusje, rengjøre, sjamponere, skrubbe, skylle, spyle, tvette, vaske