Synonymer til øke verdienrense

rense, adle, bearbeide, dyrke opp, forbedre, foredle, forfine, forskjønne, heve, høyne, kultivere, lutre, løfte, raffinere, utvikle, videreutvikle, bade, desinfisere, dusje, rengjøre, sjamponere, skrubbe, skylle, spyle, tvette, vaskerense, bane, bryte, fli, frigjøre, greie, legge under plogen, ordne, pynte, re, rydde, sanere, skufferense, dalke, famle, fingre, føle, grafse, gramse, grave, klø, krafse, lirke, pelle, pille, pirke, plukke, ribbe, rote, røre, skrelle, trevle, tukle