Synonymer til øke verdienutvikle

utvikle, adle, bearbeide, dyrke opp, forbedre, foredle, forfine, forskjønne, heve, høyne, kultivere, lutre, løfte, raffinere, rense, videreutvikle, belyse, definere, eksemplifisere, elaborere, forklare, fullstendiggjøre, gå i detalj, gå nærmere inn på, konkretisere, pensle ut, presisere, utdype, utmale, utvide