Synonymer til økning

alderstillegg, anmerkning, auke, bilag, ekskurs, etterskrift, malus, pluss, pålegg, påslag, supplement, tilføyelse, tilgift, tillegg, tilsetting, tilskudd, tilvekst, vedlegg, akkreditiv, akt, aktstykke, anvisning, ark, arkivalie, attest, brev, charter, diplom, dokument, dossier, gjeldsbrev, holograf, ihendehaverpapir, note, papir, patent, revers, side, sirkulære, skjøte, skrift, skriftstykke, skrivbilag