Synonymer til økonom

forvalter, anfører, ansvarlig, arbeidsgiver, bas, befal, bestyrer, den som bestemmer, den som trekker i trådene, direktør, disponent, folkevalgt, foresatt, herre, hjerne, hode, husbond, kaptein, kommandant, konge/dronning, leder, overhode, overordnet, planlegger, prins(esse), sjefforvalter, pengebehandler, samfunnsviter, bokfører, regnskapsfører, revisorpengebehandler