Synonymer til økonomisereutsette

utsette, benåde, hegde, knege, knipe, knusle, legge opp, legge til side, luse, rasjonere, reservere, snu på skillingen, spare, spenne inn livremma, spinke, suge på labben, være redd for, være varsom med, forhale, forsinke, hefte, hemme, holde igjen, holde tilbake, oppholde, sinke, trekke i langdrag, trekke ut, trenere