Synonymer til ømhetkjærlighet

kjærlighet, attrå, begeistring, begjær, brann, elskov, fanatisme, fyrighet, glød, henførelse, hengivelse, hengivenhet, ild, intensitet, kåthet, lidenskap, lyst, pasjon, patos, sanselighet, sinnsbevegelse, temperament, varme, beskyttelse, ettersyn, helbredelse, hensyn, hjelp, interesse, nestekjærlighet, omsorg, omsyn, omtanke, oppmerksomhet, pleie, sut, ta seg av noen, tilsyn, varetekt, vennlighetkjærlighet, empati, enhet, enighet, fellesskap, gjensidig forståelse, godvilje, harmoni, medfølelse, overensstemmelse, samhold, samhørighet, samspill, solidaritet, sympati