Synonymer til ønske dit pepperen grorforakte

forakte, avsky, ekles ved, ha imot, hate, ikke kunne fordra, ikke kunne utstå, sky, uglese, vemmes ved, bagatellisere, behandle som luft, blåse en lang marsj i, blåse i, feie av, feie til side, forbigå, forsømme, gi blaffen, gi en god dag, gi pokker i, ignorere, ikke ta hensyn til, ikke ta notis av, la ligge, late hånt om, neglisjere, overhøre, overse, se bort fra, tie i hjel, tilsidesette