Synonymer til ønske ugjortbøte

bøte, angre, avsverge, bebreide seg selv, beklage, fortryde, føle anger over, gjøre bot, gremme seg, gå i seg selv, krype til korset, ombestemme seg, sørge over, være lei for, fikse, flikke, forbedre, fornye, gjøre/sette i stand, gå over, lappe, lime, mekke (muntlig mening), ordne, overhale, pleie, pusse opp, rehabilitere, reparere, restaurere, rette opp, sette i stand, skifte ut, stoppe, utbedre, vedlikeholde, vøle