Synonymer til ønskedrivkraft

drivkraft, aktivitet, energi, foretaksomhet, framdrift, futt (muntlig mening), handlingskraft, impuls, incitament, initiativ, insitament, iver, motivasjon, påvirkningskraft, stimulans, tiltak, vilje, drivende kraft, muskel, muskelkraft, muskelstyrke, muskelvev, primus motor, styrke