Synonymer til ønskeframdrift

framdrift, aktivitet, drivkraft, energi, foretaksomhet, futt (muntlig mening), handlingskraft, impuls, incitament, initiativ, insitament, iver, motivasjon, påvirkningskraft, stimulans, tiltak, vilje, bevegelse, damp, dreis, driv, fart, fres, galopp, gang, hast, hastighet, hastverk, hurtighet, il, moment, raskhet, stormskritt, tempo, tilløp, tilsprang