Synonymer til ønskesi ja til

si ja til, akseptere, anerkjenne, autorisere, bemyndige, bifalle, gi lov, gi tilgang, gjøre gyldig, godkjenne, godta, kanonisere, klarere, legitimere, ratifisere, tillate, underskrive, vedtasi ja til, avfinne seg med, etterkomme, finne seg i, forsone seg med, gå inn/med på, slå til, ta til følge, tro, vedta, ville, attestere, bedyre, beedige, befeste, bejae, bekrefte, besegle, bestyrke, bevise, bevitne, erkjenne, forsikre, innrømme, konfirmere, konstantere, parafere, sanksjonere, sanne, stadfeste, verifisere, vitne