Synonymer til ørende litendiminutiv

diminutiv, avstumpet, bagatellmessig, bitteliten, forsvinnende liten, knapp, kort, lav, liten, mikroskopisk, mindreårig, minimal, smal, småfallen, småvokst, sped, spinkel, ubetydelig, diminuendo, emolument, fradrag, fratrekk, minking, minsking, reduksjon, svinn