Synonymer til ørende litenubetydelig

ubetydelig, avstumpet, bagatellmessig, bitteliten, diminutiv, forsvinnende liten, knapp, kort, lav, liten, mikroskopisk, mindreårig, minimal, smal, småfallen, småvokst, sped, spinkel, betydningsløs, det samme, ett fett, grenser mot null, hipp som happ, ikke påaktende, ingen, intetsigende, irrelevant, likegyldig, marginal, parentetisk, perifer, periferisk, på siden av saken, randfenomen, sekundær, underordnet, utenforliggende, uvesentlig, uviktig