Synonymer til ørkenaktigjevn

jevn, allmenn, alminnelig, dagligdags, gangbar, generell, gjengs, gjennomsnittlig, grå, hverdagslig, kurant, normal, ordinær, rutinemessig, sedvanlig, standard, vanligjevn, annenklasses, gjennomsnittsgrad, gjennomsnittsstørrelse, haud, i underkant, medium, middelhavsfarer, middelmådig, middelmåtig, middels, middelverdi, midt på, pregløs, sekunda, svak, så som så, sånn passe, tredjerangsjevn, arid, dehydrert, dry, gold, innskrumpet, inntørket, knusktørr, mumieaktig, nedbørsfattig, ru, saftløs, sec, skrinn, skrumpen, tørr, uttørket, vannløs, vissen, avrundet, fasettert, fin, flat, glatt, glattet ut, jamn, kontinuerlig, plan, polert, pusset, regelmessig, sammenhengende, slepen, slett, slipt, utjevnetjevn, be(i)nt fram, bort, bortover, flatt, fra høyre, fra venstre, framover, horisontalt, nordfra, nordover, rett, rett fram, sørfra, sørover, vannrett, vestfra, vestover, videre, østfra, østover