Synonymer til øserydde

rydde, bane, bryte, dyrke opp, fli, frigjøre, greie, legge under plogen, ordne, pynte, re, rense, sanere, skufferydde, bunnskrape, gjøre rent bord, helle (ut), klargjøre, lense, losse, pumpe, snaue, tømme, måke, skovle, skuffe, skufle, spa