Synonymer til østoverrett

rett, adgang, aksess, anledning, innpass, tilgang, tillatelserett, age, autoritet, bemyndigelse, bestemthet, fullmakt, herredømme, jurisdiksjon, kraft, majestet, makt, maktinstans, myndighet, respekt, styrkerett, ansett, bra, brukbar, egnet, fagmessig, fint, flott, fordelaktig, formålstjenlig, fullgod, gagnlig, godt, grei, gunstig, nyttig, positivt, riktig, skikket, tilbørlig, tilfredsstillende, tjenlig, verdifull, verdigrett, aperitiff, dugurd, frokost, føde, godbit, kost, kraftkost, lekkerbisken, lunsj, mat, matbit, mellommåltid, middag, morgenmat, munnfull, måltid, nattmat, noe å bite i, næring, snacks, snaks, vesperrett, be(i)nt fram, bort, bortover, flatt, fra høyre, fra venstre, framover, horisontalt, jevn, nordfra, nordover, rett fram, sørfra, sørover, vannrett, vestfra, vestover, videre, østfra, embetsverk, instans, organ, rådighet, statsmakt, øvrighetrett, bestemmelse, forbud, kodeks, lov, lovbestemmelse, løyve, norm, paragraf, påbud, regel, statutt, tillatelse