Synonymer til øve påtrykkskryte

skryte, annonsere, lansere, markedsføre, propagere, reklamere, spre informasjon, vise fram, blære seg, braute, briljere, glorifisere, hovere, prale, skyte fram brystet, stikke nesa i sky, vise segskryte, briefe, briske seg, bryste seg, kjekke seg, oppe seg, prange, tøffe seg, ville imponere, vise seg, være dumdristig