Synonymer til øve påtrykkvise fram

vise fram, annonsere, lansere, markedsføre, propagere, reklamere, skryte, spre informasjon, framføre, framstille, framtre, gi en forestilling, gjengi, holde en forestilling, lage teater, oppføre, opptre, presentere, sette opp, sette sammen, spille, utføre, vise