Synonymer til øvelsetrening

trening, dressur, drill, eksersis, forelesning, instruksjon, kurs, leksjon, lære, opplæring, orientering, pugging, seminar, skolegang, skolering, studium, terping, time, undervisning, undervisningstime, utdannelse, utdanning, videreutdanning, voksenopplæring, voksenpedagogikk, fysioterapi, fysisk fostring, gym, gymnastikk, idrett, kroppskultur, kroppsøving, sporttrening, øvelse, øving