Synonymer til øverste etasjehjerne

hjerne, anfører, ansvarlig, arbeidsgiver, bas, befal, bestyrer, den som bestemmer, den som trekker i trådene, direktør, disponent, folkevalgt, foresatt, forvalter, herre, hode, husbond, kaptein, kommandant, konge/dronning, leder, overhode, overordnet, planlegger, prins(esse), sjefhjerne, ansikt, fjes, forstand, hjerneskalle, hodeskalle, isse, kranium, nøtt (muntlig mening), planet (muntlig mening), pære (muntlig mening), skolt, topp, topplokk, vett, hjernemasse, hjernestammen, intelligens, kontrollsenter, lillehjernen, nervesystemets sentrum, sjef, små grå, storehjernen, tanke