Synonymer til øverste etasjeleder

leder, anfører, ansvarlig, arbeidsgiver, bas, befal, bestyrer, den som bestemmer, den som trekker i trådene, direktør, disponent, folkevalgt, foresatt, forvalter, herre, hjerne, hode, husbond, kaptein, kommandant, konge/dronning, overhode, overordnet, planlegger, prins(esse), sjefleder, ansikt, fjes, forstand, hjerneskalle, hodeskalle, isse, kranium, nøtt (muntlig mening), planet (muntlig mening), pære (muntlig mening), skolt, topp, topplokk, vett, diktator, dronning, farao, formann, fyrste, hersker, keiser, keiserinne, konge, krone, majestet, monark, potentat, president, regent, rex, statsmakt, statsministerleder, ureter