Synonymer til øvespille

spille, anrette, anstifte, anstille, avlegge, bedrive, begå, bese, bestille, bevirke, bære seg at med, eksersere, finne på, foreta, foreta seg, fremme, gjøre, lære, praktisere, repetere, ta, trene, utfolde, utføre, utøve, framføre, framstille, framtre, gi en forestilling, gjengi, holde en forestilling, lage teater, oppføre, opptre, presentere, sette opp, sette sammen, vise, vise fram