Synonymer til øveutføre

utføre, anrette, anstifte, anstille, avlegge, bedrive, begå, bese, bestille, bevirke, bære seg at med, eksersere, finne på, foreta, foreta seg, fremme, gjøre, lære, praktisere, repetere, spille, ta, trene, utfolde, utøve, anskueliggjøre, framtre, gi kjøtt på beinet, konkretisere, sette ut i livet, tydeliggjøre, virkeliggjøre, vise, visualisereutføre, forbedre, implementere, iverksette, oppfylle, reparere, supplere, utbedreutføre, framføre, framstille, gi en forestilling, gjengi, holde en forestilling, lage teater, oppføre, opptre, presentere, sette opp, sette sammen, vise fram