Synonymer til øving

trening, dressur, drill, eksersis, forelesning, instruksjon, kurs, leksjon, lære, opplæring, orientering, pugging, seminar, skolegang, skolering, studium, terping, time, undervisning, undervisningstime, utdannelse, utdanning, videreutdanning, voksenopplæring, voksenpedagogikk, øvelsetrening, fysioterapi, fysisk fostring, gym, gymnastikk, idrett, kroppskultur, kroppsøving, sporttrening, øvelse, voksenpedagogikkøvelse