Synonymer til øyeblikkavsnitt

avsnitt, alder, epoke, fase, historie, milepæl, moment, måned, periode, stadium, stund, tid, tideverv, tidsalder, tidsperiode, tidsrom, tidsskifte, uke, år, æra, del, kapittel, paragraf, punkt, segment