Synonymer til øyemedberegning

beregning, akt, baktanke, beslutning, bestemmelse, forehavende, formål, forsett, hensikt, ide, intensjon, mening, motiv, mål, målsetning, overlegg, plan, siktemål, spekulasjon, tanke, tendens, vilje, ønske, kalkyle, prognose, regnestykke, regnskap, tallmateriale, tallunderlag