Synonymer til øyemedbeslutning

beslutning, akt, baktanke, beregning, bestemmelse, forehavende, formål, forsett, hensikt, ide, intensjon, mening, motiv, mål, målsetning, overlegg, plan, siktemål, spekulasjon, tanke, tendens, vilje, ønske, avtale, ed, enighet, forbund, forlik, forpliktelse, klausul, kompromiss, kontrakt, løfte, overenskomst