Synonymer til øyemedmening

mening, akt, baktanke, beregning, beslutning, bestemmelse, forehavende, formål, forsett, hensikt, ide, intensjon, motiv, mål, målsetning, overlegg, plan, siktemål, spekulasjon, tanke, tendens, vilje, ønske, anskuelse, betraktning, betraktningsmåte, oppfatning, standpunkt, syn, synsmåte, synsvinkel, tankegangmening, aspekt, grunnsyn, perspektiv, side, ståsted, utgangspunkt, vinkling