Synonymer til øyemedtendens

tendens, akt, baktanke, beregning, beslutning, bestemmelse, forehavende, formål, forsett, hensikt, ide, intensjon, mening, motiv, mål, målsetning, overlegg, plan, siktemål, spekulasjon, tanke, vilje, ønske, bevegelse, disposisjon (vulgær), farge, hang, helning, mote, progresjon, retning, siktepunkt, slagside, streben, strømning, tidsånd, tilbøyelighet, tilløp, trang, trend, utvikling