Synonymer til øyemedvilje

vilje, akt, baktanke, beregning, beslutning, bestemmelse, forehavende, formål, forsett, hensikt, ide, intensjon, mening, motiv, mål, målsetning, overlegg, plan, siktemål, spekulasjon, tanke, tendens, ønske, aktivitet, drivkraft, energi, foretaksomhet, framdrift, futt (muntlig mening), handlingskraft, impuls, incitament, initiativ, insitament, iver, motivasjon, påvirkningskraft, stimulans, tiltak, ønskevilje, befaling, beskjed, bud, dekret, diktat, forlangende, forskrift, imperativ, instruks, kommando, oppdrag, ordre, parole, påbud, påleggvilje, begjæring, behov (terminologisk), fordring, krav, pretensjon, pålegg, påstand, rekvisisjon, rettighet, ultimatum