Synonymer til øyne

besiktige, bedømme, betrakte, etterforske, finne ut (av), forske, gjennomgå, granske, gå etter i sømmene, inspisere, kontrollere, legge under lupen, lese, lære, oppdage, prøve, ransake, rette søkelyset mot, sensurere, sikte, studere, søke, teste, undersøke, utforske, visiterebesiktige, befare, etterprøve, etterse, forhøre, forske på, forvisse seg om, føre tilsyn med, gå over, ha kontroll over, ha tilsyn, justere, kikke over skulderen, overvåke, påse, rette, revidere, sjekke, undersøkebesiktige, bli var, ense, fiksere, glane, glo, gløtte, iaktta, kikke, kope, la øynene hvile på, myse, måpe, observere, plire, rette blikket mot, se, skimte, skjele, skjelne, skotte, skue, stirre, titte, akte, anse, anslå, beregne, bonitere, dømme, estimere, evaluere, gjennomtenke, kritisere, måle, overveie, regne, se an, se på, sette pris på, skatte, skjønne, ta stilling til, taksere, vekte, verdsette, vurderebetrakte,