Synonymer til adel

arbeiderklasse, kaste, klasse, samfunnsklasseadel, aristokrati, crème de la crème, elite, nobilitet, overklasse, rikfolk, sosietet, samfunnsklasse, sosietetelite, de færreste, de utvalgte, , fåtall, mindretall, minoritet, nesten ingenelite, spiss, tet, samfunnsklassekaste, avstamning, byrd, fødsel, kår, miljø, posisjon, samfunnslag, stand, status, stilling, verdi, yrkesgruppekaste, dumpe, hive, kyle, pælme, sende, slenge, slynge, (ens) eget kjøtt og blod, aner, blod, dynasti, familie, forfedre, herkomst, hus, huslyd, husstand, nærmeste, opphav, opprinnelse, rase, slekt, stamtre, ættklasse, samfunnsklasseklasse, yrke