Synonymer til age

antagonisme, antipati, aversjon, avind, avsky, avsmak, bitterhet, ha et horn i siden til, hat, kvalme, mishag, motvilje, nag, uvilje, vemmelseage, autoritet, bemyndigelse, bestemthet, fullmakt, herredømme, jurisdiksjon, kraft, majestet, makt, maktinstans, myndighet, respekt, rett, styrke, vemmelse, styrkeautoritet, ekspert, fagkyndig, fagmann, kapasitet, konsulent, mester, professor (muntlig mening), spesialist, v