Synonymer til alminnelig

allemannseie, allmenngyldig, offentlig, offisiell, publisert, åpen, allmenn, altomfattende, for alle, generell, kosmisk, universellallmenn, dagligdags, gangbar, gjengs, gjennomsnittlig, grå, hverdagslig, jevn, kurant, normal, ordinær, rutinemessig, sedvanlig, standard, vanligallmenn, enhetlig, felles, forent, gjensidig, kollektiv, samkjørt, samlet, sams, simultan, solidarisk, unison, abstrakt, akademisk, begrepsmessig, bestemt, fjern (muntlig mening), forstandig, hypotetisk, ikke konkret, intelligent, logisk, nonfigurativ, sikker, spekulativ, tankemessig, tankeskapt, teoretisk, ubetinget, åndeligallmenngyldig, åpenallmenngyldig, universell, åpenalminnelig, vanligalminnelig, banal, ensformig,