Synonymer til alvorstung

alvorlig, alvorsfull, andektig, dyp, dyster, formell, humørløs, høystemt, høytidelig, nedtrykt, patetisk, pompøs, seriøs, stiv, viktigalvorlig, bedrøvet, beklemt, deprimert, forstemt, gledesløs, lei seg, matt, melankolsk, mismodig, nedslått, plaget, på gråten, sorgfull, sturen, trist, tung til sinns, tungsindig, tynget, viktig, aktpågivende, aktsom, anspent, bevisst, interessert, klar, konsentrert, lutter øre, lydhør, observant, oppmerksom, opptatt, oppvakt, på vakt, spent, tilstede, våkenandektig, viktigandektig, bábíer, buddhist, gudfryktig, hellig, hinduistisk, islamistisk, jøde, kristen, muslimsk, religiøs, taoistisk, troende, åndelig, dy