Synonymer til analyseverktøy

analyse, forklaring, hypotese, modell, postulat, tanke, teorem, teorianalyse, befaring, besiktigelse, eksaminasjon, etterforskning, ettersyn, forskning, forsøk, gallup, gjennomsyn, granskning, inspeksjon, kontroll, lesning, måling, mønstring, observasjon, prøve, ransakning, rassia, sjekk, spørreundersøkelse, studie, test, undersøkelse, undersøkning, teori, teoriforklaring, angivelse, beskrivelse, definisjon, henvisningforklaring, anvisning, beskjed, data, empiri, etterretning, fotnote, henvisning, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kommentar, kunngjøring, meddelelse, melding, note, opplysning, tips, underretning, vinkforklaring, argument, argumentasjon, begrunnelse, erklæring, forsvar, grunn, motivering, påstand, redegjørelse, resonnement, støtte, teorihypotese, anelse, antakelse, formening, formodning, gjetning, intuisjon, mistanke