Synonymer til andelsdrift

andelsforetak, andelshytte, andelslag, spleiselag