Synonymer til andelsforetak

andelsdrift, andelshytte, andelslag, spleiselag