Synonymer til andelshytte

andelsdrift, andelsforetak, andelslag, spleiselag