Synonymer til andelslag

andelsdrift, andelsforetak, andelshytte, spleiselag