Synonymer til ane

anta, finne ut av, gisse, gjette, greie, klare, løse, tippeane, ascendent, forfar, patriark, stamfarane, erfare, fornemme, føle, høre, kjenne, merke, oppleve, sanse, akseptere, bite på, formene, formode, forutsette, føle for, gå ut fra, ha tillit til, lite på, mene, regne med, sluke rått, stole på, tenke, tro, være av den oppfatninganta, tippeanta, ansette, bemanne, engasjere, hyre, lønne, påmønstre, tilsette, utnevne, stamfar, sanseerfare, avsløre, bemerke, bli klar over, finne (ut), forstå, forsøke, få rede på, få øynene opp for, gjennomskue, iaktta, konstatere, lukte lunta, lære, oppdage, se, snuse opp, tippefinne ut av, avdekke, avklare, avslutte, bringe rede i, kaste lys over, klargjøre, klarne, nøste/rulle opp, oppklare, utrede, erfa