Synonymer til anliggende

emne, fag, formål, objekt, sak, stoff, studium, tema, temaemne, det samme, dings, dippedutt, duppeditt, effekt, eiendel, element, gjenstand, greie, habengut, handler om (muntlig mening), legeme, løsøre, pikk og pakk, sak (muntlig mening), ting, tingest, temafag, ansettelse, arbeid, bane, befatning, beskjeftigelse, bransje, erverv, geskjeft, gjerning, handling, håndverk, jobb, kall, levebrød, levevei, løpebane, næring, oppgave, praksis, profesjon, stilling, sysselsetting, verv, virke, yrke, akt, baktanke, beregning, beslutning, bestemmelse, forehavende, forsett, hensikt, ide, intensjon, mening, motiv, mål, målsetning, overlegg, plan, siktemål, spekulasjon, tanke, tendens, vilje, ønske, øyemedformål, temaobjekt