Synonymer til anmodning

innbydelse, invitasjon, invitt, oppfordring, tillatelse, adgang, aksess, anledning, innpass, rett, tilgangtillatelse, atkomst, bemyndigelse, bevilling, fullmakt, konsesjon, lisens, løyvetillatelse, oppfordringtillatelse, bestemmelse, forbud, kodeks, lov, lovbestemmelse, løyve, norm, paragraf, påbud, regel, statutt