Synonymer til anormal

abnorm, monstrøs, patologisk, pervers, unormal, uregelmessig, vanskaptabnorm, deformert, forkrøplet, grotesk, misdannet, sykelig, uformelig, vanfør, vanskapt, vanskaptmonstrøs, uregelmessigvanskapt